Om Trondhjems Sjøfartsmuseum

Trondhjems Sjøfartsmuseums hovedoppgave er å ta vare på, synliggjøre og formidle den maritime historien til Trondheim og omegn, og vi er stolte over å holde til i et av de eldste murhusene i Trondheim; det gamle «Slaveriet» eller også kjent som «Brattørvakta» fra 1784. Bygget er fredet og eies av Trondheim Havn.

Her kan du lese mer om Trondhjems Sjøfartsmuseums historie og den spennende forhistorien til huset vi har tilhold i.

SDS Hansteen

I 2015 overtok MiST ved Trondhjems Sjøfartsmuseum driftsansvaret for «Hansteen».

Her finner du mer om:

Museene i Sør-Trøndelag

Museene i Sør-Trøndelag er fylkets største kulturinstitusjon. Vår visjon er å være en av de mest spennende og aktive samfunnsaktørene i landsdelen, og vi ønsker å gi våre besøkende overraskende, lærerike og utfordrende kunst og kulturopplevelser.

Museene i Sør-Trøndelag AS er et konsolidert museum med ni avdelingsmuseer og 24 visningssteder som er åpne for publikum. Selskapet ble stiftet 16.12.2008 og eies av Sør-Trøndelag fylkeskommune og vertskommunene Trondheim, Hitra, Rissa, Røros, Meldal og Orkdal, samt museumsstiftelsene. Administrasjonen i MiST har kontorer i Havnegata 12, Trondheim. 

11.jpg (Foto/Photo)

Sverresborg, Trøndelag folkemuseum

Trondhjems Sjøfartsmuseum er en del av Museene i Sør-Trøndelag og fra 01.01.2020 ble museet en underavdeling av Sverresborg, Trøndelag folkemuseum.