Kontaktinformasjon

Telefon og epost

  • Tlf. 73 52 89 75
  • post@trondheimsjofart.no
Krigsseilerplassen

Besøksadresse

Kjøpmannsgata 75
7010 Trondheim

Per Kristian Rognes

Sjøkaptein/rådgiver

Ansatte på Kystmuseet i Sør-Trøndelag

Trondhjems Sjøfartsmuseum er en underavdeling av Kystmuseet på Hitra.
Her finner du ansatte på Kystmuseet i Sør-Trøndelag

Post- og fakturadresse

Museene i Sør-Trøndelag AS
Felles postmottak
Postboks 6289 Torgarden
7489 Trondheim
faktura@mist.museum.no
Org. nr. MiST: 993 595 675