Kontaktinformasjon

Telefon og epost

  • Tlf. 476 12 001
  • sverresborg.sjofartsmuseet@mist.no
Krigsseilerplassen (Foto/Photo)

Besøksadresse

Kjøpmannsgata 75
7010 Trondheim

Emily F. Luthentun

Formidler og resepsjonist

Lene Serine Strøm

Lene Serine Strøm

Avdelingsleder kulturhistorie Sverresborg med Trondhjems Sjøfartsmuseum

Per Kristian Rognes

Sjøkaptein/rådgiver

Ansatte på Sverresborg, Trøndelag folkemuseum

Trondhjems Sjøfartsmuseum er en underavdeling av Sverresborg, Trøndelag folkemuseum.
Her finner du ansatte på Sverresborg, Trøndelag folkemuseum. 

Post- og fakturadresse

Museene i Sør-Trøndelag AS
Felles postmottak
Postboks 6289 Torgarden
7489 Trondheim
faktura@mist.museum.no
Org. nr. MiST: 993 595 675