Hopp til hovedinnhold

Brattørvakta eller «Slaveriet»

Den opprinnelige bygningen som stod på tomta hvor Sjøfartsmuseet i dag ligger, het Blokkhuset og ble totalskadd i den store bybrannen i 1681. Omkring 1725 ble det oppført en vaktbygning her, og i forbindelse med denne fantes det også et slaveri. Den nåværende bygningen ble oppført i 1784 som Trondheims militære hovedvakt med slaveri, og fikk navnet Brattørvakta, eller «slaveriet».

  • Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Brattørvakta var straffearbeidsanstalt opprettet i tilknytning til festningen og huset de slaver som ble brukt til arbeid ved voller og festninger. Opprinnelig hadde bygningen i første etasje en forstue med kamin, en offisers- og soldatstue forbundet med et lite kammers, samt forhørssal. I andre etasje fantes sykestue for slavene, et rom for forbryterne, et arrestlokale, to slaveværelser og en liten kasjott, trolig for isoleringsfanger.

I 1830-årene ble slaveriet flyttet til Skansen og Brattørvakta ble da benyttet som vanlig vakt og fengsel. I 1847 ble bygget overtatt av tollvesenet, og i 1889 benyttet som isolat for difterisyke, og videre som lager og transportsentral før Trondheim kommune overtok bygningen i 1911. Huset ble fredet i 1941 og eies idag av Trondheim havn. Trondhjems Sjøfartsmuseum har holdt til i bygget siden 1970, da det også ble bygget om slik at det kunne huse sjøfartsmuseets samlinger/utstillinger.

Bygningen er oppført i en etasje slemmet mur, og har en åpen sval under et stort halvvalmet tak som er trukket frem over fronten og båret av pilastre. Bygget var i sin tid et av byens få murhus, og er i dag en av de eldste bevarte murbygninger i Trondheim.

  • Krigsseilermonumentet Trondheim Havn

Krigsseilerplassen

Krigsseilerplassen: Her er krigsseilermonumentet plassert etter initiativ av Trøndelag Krigsseilerforening. Monumentet er satt opp i 1982 og er utført av Kristoffer Leirdal.

  • Foto: synlig.no

Minebøsse

Fordum til sjømandens jammer og død
Nu til hans velfærd tryghed og brød

Minebøssen, minnesmerke for sjøfolk som forsvant under den første verdenskrig. Minebøssen er en gammel hornmine av jern, som er desarmert og tømt. Den har en innskrift som lyder: "Fordums til sjømandens jammer og død, nu til hans velfærd, tryghed og brød". Minebøssen hadde tidligere en spalte hvor man kunne slippe på penger og de innsamlede midler gikk til krigsseilere. Innsamlingsbøssen er i dag plombert og Minebøssen fungerer nå utelukkende som minnesmerke. Opprinnelig var bøssen plassert i Brattørparken og senere foran Tollboden, før den 1979 ble flyttet til sin nåværende plass foran Trondheim Sjøfartsmuseum.

Terje Brattberg Trondheim byleksikon 2008

Skilt

Skiltet over hovedinngangen er laget av treskjærer Karl Trygve Johanssen i 1951. Johanssen var ansatt hos Marcus Berg i Trondheim. Skiltet ble i 2015 restaurert av Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1