Hopp til hovedinnhold

Kunnskap

Museer er moderne institusjoner som samler, bevarer, forsker på og formidler kunnskap. Så også ved Trondhjems Sjøfartsmuseum som ble etablert allerede i 1919.

Samlingene

Størsteparten av Trondhjem Sjøfartsmuseums samling eies av Trondhjems Sjømandsforening, men forvaltes av Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

I samlingen finnes blant annet:
• Flere hundre skutebilder, en av landets største samlinger, en del kopier
• Flere hundre fotografier i glass og ramme, skip-, mannskap- og portrettbilder
• Nærmere 100 skipsmodeller fra ulike givere og rundt 60 halvmodeller fra TMV
• Stor samling av gammelt navigasjonsutstyr (pinnekompass/sekstanter/oktanter, kompass)
• Arkivalia fra: Handelshuset Herman Hoë, Hoved- og dagbøker og losjournal og div. fra NFDS, Skoleskipet Tordenskjold, Nordenfjeldske Bjergningskompani, Trondhjem Sjømandsforening Trondheim Maskinistforeningen, Trondhjem Kystlodsforening
• Oversikt over Trondheims seilskipsflåte i utenriksfart fra rundt 1700 til begynnelsen av 1900 inneholder 628 skipsnavn
• Oversikt over kapteiner, styrmenn, loser fra 1704-1900 inneholder 1647 personer
• Mannskapslister og lister over inn- og utklarerte skip fra Trondheim på 17-1800-tallet
• Bøker: tekniske lærebøker og oppslagsverk, faglitteratur, magasiner og tidsskrifter, komplett Veritas skipsregister 1880 -1993 (50 hyllemeter)
• Flere hundre sjøkart av ulike typer
• Suvenirer, flagg, uniformer etc.
• TMV-arkivet med tegninger er overført til Universitetsbiblioteket, avd. Dora

2669 objekter registrert i Primus og 2303 er publisert på Digitalt museum.

"Trondhjems Seilskibsflaate" er nå digitalisert og tilgjengelig i digitalarkivet.

"Trondhjems Seilskibsflaate" - et register som omfatter tidsperioden fra tidlig 1700-tall til tidlig 1900-tall. Registeret er basert på kilder i diverse arkiver fra Trondhjems handelshus, muligens også Statsarkivet i Trondheim, samt fotografier og avisutklipp. Det er utarbeidet av Petter Andreas Gaustad d.e. (1872-1962), trolig på 1930-tallet, og inngår i arkivet etter Trondhjems Sjøfartsmuseum (nå Sverresborg Trøndelag Folkemuseum).

Museenes roller

Samleraktiviteten hos enkeltpersoner kan vi følge langt tilbake i tid, men de moderne, offentlige museene oppsto i andre halvdel av 1700-tallet. De fleste museer er i dag historiske, det vil si at de bevarer og formidler kunnskap om fortida. Men museer har fra begynnelsen av også vært forskningsinstitusjoner som frambringer ny kunnskap om naturforhold og folks levemåter i samtiden. Slik har de vært avgjørende for utviklingen av fagdisipliner som antropologi, botanikk, geologi og zoologi i tillegg til historiske disipliner som arkeologi, etnologi og kunsthistorie.

Ved Trondhjems Sjøfartsmuseum er vi opptatt av vår historie til sjøs, og har derfor tilrettelagt for ulike maritime tilbud knyttet til omvisninger, foredrag, arrangementer og vi samarbeider med flere aktører innenfor dette området.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1