Hopp til hovedinnhold

Norges første havforskningsskip og verdens eldste seilende seildampskip

Bli med oss på tur!

Har du lyst til å ta med ditt firma eller dine venner på tur med SDS Hansteen? Fra medio juni er båten igjen ute på fjorden.

Ta kontakt med oss for informasjon om leie av båten vår på telefon + 47 73 52 89 75 eller på e-post sverresborg.sjofartsmuseet@mist.no

Historien til seildampskipet Hansteen

SDS Hansteen er et vernet fartøy, bygd i 1866 ved Nylands mekaniske verksted. Museene i Sør-Trøndelag (MiST) ved Trondhjems Sjøfartsmuseum har driftsansvar for dette flytende kulturminnet.

  • 1/1