Hopp til hovedinnhold

Trondhjem Sjøfartsmuseums historie

Trondhjems Sjøfartsmuseum ble første gang åpnet i 1920 og holdt i mange år til i Vitenskapsmuseets bygninger i Erling Skakkes gate. Fra 1970 har museet holdt til i det gamle slaveriet, også kalt Brattørvakta, og gjør det fortsatt.

  • 1/1
    Det Nordenfjeldske Dampskibsselskabs pakkhus og Tavern Eberhardt Oppi,Trondheim byarkiv, / Oppi, Eberhardt

I Trondhjem Sjøfartsmuseums årsberetning fra 1935 kan en lese at «Trondhjems Sjøfartsmuseum ble opprettet ved initiativ fra sjømannsskolebestyrer K. S. Andorff. Trondhjems sjømannsforening oppnevnte på hans anmodning en komité bestående av bestyrer K.S. Andorff, kaptein I. M. Næss og havnelos P. A. Gaustad». Midlene til driften og innkjøp ble gitt av Norges Rederiforbund, Kinooverskuddet, Trondhjems Sparebank og private.

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1