Trondhjem Sjøfartsmuseums historie

Trondhjems Sjøfartsmuseum ble etablert i 1919 og holdt i starten til i Vitenskapsmuseets bygninger i Erling Skakkes gate. Fra 1967 har museet holdt til i det gamle slaveriet, også kalt Brattørvakta, og gjør det fortsatt.

  • Det Nordenfjeldske Dampskibsselskabs pakkhus og Tavern (Foto/Photo)
    1/1
    Det Nordenfjeldske Dampskibsselskabs pakkhus og Tavern Eberhardt Oppi,Trondheim byarkiv, / Oppi, Eberhardt

I Trondhjem Sjøfartsmuseums årsberetning fra 1935 kan en lese at «Trondhjems Sjøfartsmuseum ble opprettet ved initiativ fra sjømannsskolebestyrer K. S. Andorff. Trondhjems sjømannsforening oppnevnte på hans anmodning en komité bestående av bestyrer K.S. Andorff, kaptein I. M. Næss og havnelos P. A. Gaustad». Midlene til driften og innkjøp ble gitt av Norges Rederiforbund, Kinooverskuddet, Trondhjems Sparebank og private.