Hopp til hovedinnhold

Seildampskipet Hansteen

Med både dampmaskin og seil som fremdriftsmiddel representerte «Hansteen» overgangsfasen mellom gammel og ny tid i skipsbyggingsindustrien. «Hansteen» ble bygget for statens regning ved Nylands Verksted i 1866, og var Norges første havforskningsskip. I 1978 skulle skipet senkes, men ble imidlertid reddet i siste øyeblikk da privatpersoner, med Olaf T. Engvig i spissen, tok initiativ til bevaring.

I 2015 overtok MiST ved Trondhjems Sjøfartsmuseum driftsansvaret for «Hansteen», og vi er levende opptatt av å formidle «Hansteen»s ulike liv:
• Den første som forskningsfartøy
• Den andre og tredje som passasjerskip mellom Trondheim og Steinkjer og Sandnessjøen og Træna, da ved navnet «Haarek».
• Den fjerde livsfasen er som losjiskip i Florø
• Og den femte og siste som husbåt for hjemløse i Oslo, begge steder under navnet «Ivar Elias».

«Hansteen» ligger nå ved Sjøfartsmuseet hvor restaureringsarbeidet gjøres i tillegg til ordinært vedlikeholdsarbeid. «Hansteen» er et flytende kulturminne og vårt ønske er at den skal være tilgjengelig for et bredt publikum som søker økt kunnskap om dette verneverdige skipet.
Målet er at ansvar for «Hansteen» vil bli et positivt løft og bety nye muligheter for forvaltning og formidling av kystkulturen. Det viktige vernearbeidet som Olaf T. Engvig satte i gang og jobbet med i flere år, og som senere ble fulgt godt opp av Stiftelsen DS «Hansteen» i samarbeid med Foreningen Gamle Dampen, har nå kommet inn i en ny fase og vil gi nye opplevelser og læring for alle i vår landsdel.

Sommeren 2018 ble det igjen bli mulighet for å bli med på seilas med «Hansteen» 

  • 1/1