Hopp til hovedinnhold

Seildampskipet Hansteen

Med både dampmaskin og seil som fremdriftsmiddel representerte «Hansteen» overgangsfasen mellom gammel og ny tid i skipsbyggingsindustrien. «Hansteen» ble bygget for statens regning ved Nylands Verksted i 1866, og var Norges første havforskningsskip. I 1978 skulle skipet senkes, men ble reddet i siste øyeblikk da privatpersoner, med Olaf T. Engvig i spissen, tok initiativ til bevaring.

I 2015 overtok MiST ved Trondhjems Sjøfartsmuseum driftsansvaret for «Hansteen», og vi er levende opptatt av å formidle «Hansteen»s ulike livsfaser:
• Den første som forskningsfartøy
• Den andre og tredje som passasjerskip mellom henholdsvis Trondheim og Steinkjer og Sandnessjøen og Træna, da med navnet «Haarek».
• Den fjerde som losjiskip i Florø
• Og den femte og siste som husbåt for hjemløse i Oslo, begge steder under navnet «Ivar Elias».

SDS Hansteen ligger nå i Brattørbassenget i sommersesongen og i kanalen nær Fosenkaia om vinteren. Seildampskipet er et flytende kulturminne, og vårt ønske er at det skal være tilgjengelig for et bredt publikum som søker økt kunnskap om dette verneverdige skipet.
Målet er at ansvaret for SDS Hansteen skal bli et positivt løft for fartøyvernet i Trondheim, og at det skal gi nye muligheter for forvaltning og formidling av kystkulturen i Trøndelag. Det viktige vernearbeidet som Olaf T. Engvig satte i gang og jobbet med i flere år, og som senere ble fulgt godt opp av Stiftelsen DS Hansteen i samarbeid med Foreningen Gamle Dampen, har nå kommet inn i en ny fase og vil gi nye opplevelser og læring for alle i vår landsdel.

Er du interessert i fartøyvern? Du kan gjøre deg kjent med arbeidet til Norsk forening for fartøyvern ved å følge denne linken.

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1