Hopp til hovedinnhold

Torsdagstreff

Torsdagstreff er en serie med foredrag og konserter med maritim forankring som arrangeres i våre lokaler siste torsdag i januar til og med april, og fra september til og med november. Alle våre torsdagstreff begynner kl. 19.00.

Arrangementet varer i ca. 1 time, og dørene åpnes kl. 18.30. Billetter kjøpes i døra til kr 70,-.

Ta kontakt på telefon 73 52 89 75 i museets åpningstid dersom du har spørsmål.

26. januar kl. 19.00

Trelast og plankestabler i Trondheim

Trondheim har eksportert trelast siden begynnelsen av 1300-tallet. Trelasten ble tørket i Ila, og det kunne foregå litt av hvert mellom plankestablene! Til slutt ble trelasten eksportert på trondhjemsk kjøl. Terje Bratberg forteller i dette foredraget den spennende historien om en viktig del av norsk trelasteksport til kontinentet. 

Terje Bratberg har hovedfag i historie og praktisk-pedagogisk utdanning. Han har blant annet skrevet flere historiske bøker om Trondheim. Han arbeider i dag som konservator ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

Foto: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

23. februar kl. 19.00

Jektefart og internasjonal sjøfart: Nordlandshandelen sett fra Trondheim

Ida Bull vil i dette foredraget fortelle om hvordan Trondheim og byens kjøpmenn ble deltakere i Nordlandshandelen i perioden fra 1600- til 1800-tallet. Fisken fra Nord-Norge var en eksportvare langt tilbake i historien, men på 1600-tallet kom det nye reguleringer om at handelen skulle gå gjennom kjøpmenn i norske byer. Trondheim ble – i tillegg til Bergen – en av de byene som fikk en aktiv rolle i Nordlandshandelen. Hva innebar denne handelen? Hvilke varer, i tillegg til fisk, var involvert? Hvordan ble handelen drevet?

Ida Bull er professor emerita ved Institutt for moderne samtidshistorie ved NTNU. Hun har blant annet forsket på 1700-tallets handelshus i Trondheim og byens forbindelser med utlandet. 

Foto: Anders Beer Wilse/Nasjonalbiblioteket

30. mars kl. 19.00

Fra fløttmann til autonome ferger

Gjennom alle tider har vi mennesker brukt vannveier til transport. I mange byer var det fløttmenn som rodde folk over elver, kanaler og havnebasseng. I dag er det en fornyet interesse for å bruke vannveier som en del av transportsystemet. Forskere ved NTNU har utviklet verdens første autonome passasjerferge som ble satt i prøvedrift i Trondheim høsten 2022 på samme sted som Fløttmannen i flere generasjoner har rodd folk over kanalen. 

Førsteamanuensis Egil Eide ved Institutt for elektroniske systemer ved NTNU vil i sitt foredrag fortelle om utviklingen av denne ferga og erfaringer fra prøvedriften på strekket mellom Ravnkloa og Fosenkaia.

27. april kl. 19.00

Bachke & Co. gjennom to kriger

Trondheimsrederiet Bachke & Co. markerte sitt 150-års jubileum i fjor. Stein Arne Sæther, en av forfatterne av jubileumsboken, vil fortelle om rederiets spennende historie, med vekt på de turbulente årene i perioden fra 1914 til 1945 med verdenskriger, transittboom, jobbetid, kriser og tap av skip og mannskap.

Stein Arne Sæther har vært redaktør i Fosna-Folket og journalist, redaktør og kommentator i Adresseavisen. Han har særlig skrevet om historie, politikk, natur og miljø. 

Foto: Bachke & Co.