Torsdagstreff

Torsdagstreff er en foredragsserie med maritim forankring som arrangeres siste torsdag i januar til og med april, og fra september til og med november.
Kl. 19.00 i museets lokaler.
Inngang kr. 50,-

Her er en oversikt over kommende Torsdagstreff:

DS_Vesteraalen_003.jpg

26.mars kl.19.00

Krigsseilere i hjemmeflåten. En hvit flekk i etterkrigshistorien.

I 2020 er det 75 år siden freden kom til Norge og vi ble igjen et fritt land. Mange hadde lidd store tap under okkupasjonen og mange yrkesgrupper ble hardt prøvet. Sjøfolka er blant de som fikk størst belastning. Vi vet i dag en del om de som seilte ute, mye takket være forfattere som Jon Michelet. Sjøfolka som ble igjen i Norge er knapt nevnt i litteraturen. Man kan på mange vis si at hjemmeseilerne er en hvit flekk i krigshistorien. Hvem var de, hvor mange var de og hvordan ble hverdagen for disse sjøfolka under krigen? Og hva kan det skyldes at vi vet så lite om denne yrkesgruppen?
Foredraget er basert på masteroppgave, intervjuer og litteratur.
Med Bente Merete Heggvik – Samlingsforvalter