Torsdagstreff

Torsdagstreff er en serie med foredrag og konserter med maritim forankring som arrangeres siste torsdag i januar til og med april, og fra september til og med november.
Kl. 19.00 i museets lokaler.
Inngang kr. 50,-

Torsdagstreff våren 2021

Eventuelle endinger eller avlysninger som følge av korona blir publisert her og på vår Facebook side fortløpende. 

Photo_NTNU_Einar_Brendb.jpg (Foto/Photo)

28. januar kl.19.00

Havet, båten og fisken. Kystsamfunn og barndom i endring

Norge er et 'havland', men vår identitet som kystnasjon er underkommunisert. Dette omfatter også bevisstheten om, og verdien av kystkultur og lokal kunnskap knyttet til livsformer og næring langs kysten. Bærekraftig hav og næring forutsetter en levende kystkultur, og nye generasjoner som ønsker å bo og arbeide i lokalsamfunnene langs vår langstrakte kyst. Kystsamfunnene er i endring i Norge og i en global sammenheng.

Foredraget diskuterer kystkultur i endring, med spesiell vekt på barndom og hverdagsliv basert på minner og fortellinger fra tre generasjoner i et kystsamfunn.

Presentasjonen holdes av Anne Trine Kjørholt og er knyttet til forskningsprosjektet: Valuing the past, sustaining the future.Education, knowledge and identity across three generations in coastal communities(NFR) og det tverrfakultære forskningsprogranmmet: Norway as a Sea Nation.Coastal communities, generations, sustainability(NTNU Oceans).


Billetter kjøpes i døren til kr 50,-

Dørene åpnes kl 18.30

Vi forholder oss til smittevernregler og retningslinjer fra FHI. Ler mer her https://trondheimsjofart.no/velkommen-til-en-trygg-museumsopplevelse

Hallbjrn_4.png (Foto/Photo)

25. februar kl.19.00

Tilbakeblikk på sjøfartsbyen Trondheim

Hva hadde egentlig Nidelva å si for Trondheims utvikling? Og hvordan har elva formet dagens Trondheim?

Hallbjørn Rønning tar oss med på en reise gjennom egne minner og Trondheimshistorie for å fortelle hva havna og elva har betydd for byen gjennom totusen år. Fra jern- og klebersteineksport, kjøpstadvirksomhet, tømmerfløting, laksefangst og aktiviteten fram til idag.

Rønning er kjent for mange fra sin lange fartstid som skuespiller ved Trøndelag teater. Han vokste opp på Baklandet på 50- og 60 tallet, men først i senere tid har han fattet interesse for Trondheimshistorie. I foredraget knytter Rønning historier han tidligere formidlet som Trondheims guide til egne erfaringer fra oppveksten langs elva.


Billetter kjøpes i døren til kr 50,-

Dørene åpnes kl 18.30

Vi forholder oss til smittevernregler og retningslinjer fra FHI. Ler mer her https://trondheimsjofart.no/velkommen-til-en-trygg-museumsopplevelse

Det_selmerske_rederi_3.jpg (Foto/Photo)

25. mars kl. 19.00

Det Selmerske rederi

Det Selmerske rederi var en av Trondheims mest betydningsfulle bedrifter. Rederiet ble nedlagt i 1927 og de siste båtene ble solgt.

Foredraget holdes av historiker Terje Bratberg

Terje T.V. Bratberg (f. 1955) er utdannet ved Oppland distriktshøgskole, Universitetet i Oslo og Universitetet i Trondheim. Han har hovedfag i historie og praktisk-pedagogisk utdanning, og har blant annet skrevet Trondheim Byleksikon, Austrått – En norsk herregårds historie, Trondheim i endring, Schønings våpenbok, Byguiden – Vandringer i Trondheim, Tidsreise Trondheim – Barnas byhistorie og Minner fra Trondheim. Terje T.V. Bratberg arbeider nå som konservator ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.


Billetter kjøpes i døren til kr 50,-

Dørene åpnes kl 18.30.

Vi forholder oss til smittevernregler og retningslinjer fra FHI. Ler mer her https://trondheimsjofart.no/velkommen-til-en-trygg-museumsopplevelse

Nils_Aukan_Akerendam-fergen.jpg (Foto/Photo)

29. april kl.19.00

Forlis, funn og foto
Foredraget tar for seg utgravningen av fregattskipet "Perlen" som forliste ved Ladehammeren i 1781, skatteskipet "Akerendam" fra VOC, holland, som forliste i mars 1725, også regalskipet "Kronan" på 2000 tonn med 120 bronsekanoner som eksploderte og sank i kamp med den Dansk/norske/hollandske fåte ved Øland, 1676. mm. Her ble gjort flotte historiske og sjeldne funn under disse utgravningene, vist med foto fra utgravningene.

Foredraget holdes av dykker og fotograf Nils Aukan. Aukan har deltatt på en rekke marinarkeologiske ekspedisjoner, og forfattet bøkene «Diving guide into the submarine rainforest» og «Dykking i fjerne farvann».

Billetter kjøpes i døren til kr 50,-

Dørene åpnes kl 18.30.

Vi forholder oss til smittevernregler og retningslinjer fra FHI. Ler mer her https://trondheimsjofart.no/velkommen-til-en-trygg-museumsopplevelse