Torsdagstreff

Torsdagstreff er en foredragsserie med maritim forankring som arrangeres siste torsdag i januar til og med april, og fra september til og med november.
Kl. 19.00 i museets lokaler.
Inngang kr. 50,-

Her er en oversikt over kommende Torsdagstreff:

Beskjrt.png

28.mars kl.19.00

"Da fjorden var landeveien- Jektefarten på indre del av Trondheimsfjorden gjennom 1800-tallet"

Gjennom hele 1700- og 1800-tallet var det en livlig jektefart på indre Trondheimsfjorden. Jektene fraktet trelast, ved, kalk, husdyr, fisk, poteter, korn og andre varer til Trondheim og bygdene imellom. Fjorden var datidas landevei. Framveksten av rutegående dampskip i andre halvdel av 1800-tallet førte ikke til noen nedgang i jektefarten. Tvert om, samtidig som de moderne skipene inntok fjorden ble segljektene både flere og større. Foredraget vil ta for seg den økende jektefarten og hvordan den hang sammen den økonomiske og næringsmessige utviklingen i Trondheim og bygdene rundt indre Trondheimsfjorden.

Foredraget tar utgangspunkt i et bokprosjekt om historien til dagens Inderøy kommune, som også omfatter tidligere Mosvik og søndre del av Verran kommune. I store deler av 1800-tallet var disse blant de mest sentrale jektefart- og jektbyggingskommunene i indre delen av Trondheimsfjorden

Foredrag ved historiker og forfatter Astrid Wale

Maleri_-_Skibbrudd_ved_den_norske_kyst_JC_Dahl_1832.jpg

25.april kl.19.00 "Vrakberging på Trøndelagskysten"

Foredrag ved sjøfartshistoriker Sarah Dahle Hermanstad