Torsdagstreff

Torsdagstreff er en serie med foredrag og konserter med maritim forankring som arrangeres siste torsdag i januar til og med april, og fra august til og med november.
Kl. 19.00 i museets lokaler.
Inngang kr. 50,-

Her er en oversikt over kommende Torsdagstreff:

Panter_tanter_sanger_til_og_fra_havet.jpg

27. august kl.19.00

Panter Tanter og Tiger Onklene inviterer til
 «Sanger til og fra havet»

 på Trondhjems Sjøfartsmuseums torsdagstreff.
 
Panter Tanter og Tiger Onklene skapte konserten «Sanger til og fra havet» i forbindelse med Forbundet Kystens landsstevne 2019. Stevne samler hvert år rundt 200 båter og flere tusen kystkulturentusiaster fra hele landet.
  
Panter Tanter og Tiger Onklene presenterer sanger som Erik By var kjent for, med sjøsprøyt og trauste mannfolk, men også dramatiske sanger av Mikael Wiehe, Evert Taube (tolket av Imperiet), Ola Bremnes (tolket av Moddi), B. Brecht m.f.
 
Nesten alle i Norge har en eller flere i familien som har hatt (har) tilknytning til sjølivet. Kanskje vil det dryppe salte fortellinger, som Panter Tantene og Tiger Onklene har hørt, inn i konserten.
 
Aktørerer:
Kari Hustad: sang, ukulele og muligens noen eksotiske instrumenter
Per Olav Hernes: sang, gitar og banjo
Nils Ivar Damm: piano
Kjell Hassel: ståbass
Berit Rusten: sang, trekkspill og ukulele

DS_Vesteraalen_003.jpg

24.september kl.19.00

Krigsseilere i hjemmeflåten. En hvit flekk i etterkrigshistorien.

I 2020 er det 75 år siden freden kom til Norge og vi ble igjen et fritt land. Mange hadde lidd store tap under okkupasjonen og mange yrkesgrupper ble hardt prøvet. Sjøfolka er blant de som fikk størst belastning. Vi vet i dag en hel del om de som seilte ute, mye takket være forfattere som Jon Michelet.

Sjøfolka som ble igjen i Norge er knapt nevnt i litteraturen. Man kan på mange vis si at hjemmeseilerne er en hvit flekk i krigshistorien. Noen spørsmål jeg tar opp i foredraget er: Hvem var de, hvor mange var de? Hvordan var forholdene for sjøfolk og skipstrafikk i Norge under krigen? Og hva kan det skyldes at vi vet så lite om de som seilte hjemme under siste verdenskrig?

Dette foredraget er basert på Bente Merete Heggviks (Samlingsforvalter, Kystmuseet i Sør-Trøndelag) mastergradsoppgave fra 2016, intervju og samtaler med sjøfolk og krigsseilere, arkivmateriale og det hun har klart å finne av litteratur.