Hopp til hovedinnhold

Torsdagstreff og andre foredrag

Torsdagstreff er en serie med foredrag og konserter med maritim forankring som arrangeres i våre lokaler siste torsdag i januar til og med april, og fra september til og med november. Alle våre torsdagstreff begynner kl. 19.00.

Arrangementet varer i ca. 1 time, og dørene åpnes kl. 18.30.

Ta kontakt på telefon 73 52 89 75 i museets åpningstid dersom du har spørsmål.

Billettinformasjon

Du kan i vår kjøpe billett på forhånd ved å trykke på knappen nedenfor, men det vil også være mulig å kjøpe billett i døra som vanlig.

25. januar kl. 19.00

Petrojarl - et industrieventyr 

Kaare M. Gisvold gir oss en personlig beretning om et av de mest banebrytende teknologiprosjektene i norsk oljevirksomhet. At en entreprenør kunne overta en sentral del av oljeselskapets virksomhet førte til varige endringer i norsk oljepolitikk og forholdet mellom aktørene. Beretningen er også et stykke trondheimshistorie som ikke er så godt kjent, men som fikk store konsekvenser for utviklingen av byens næringsliv på godt og vondt. Dette er også en historie som endret livet til alle som deltok – i små og store roller. Mange forble knyttet til virksomheten i hele sitt yrkesliv og mente at de hadde verdens mest spennende jobb.

Kaare M. Gisvold var leder av denne virksomheten fra starten i 1983 og de neste 21 årene, og gir oss et usminket innblikk i livet bak kulissene i starten av den norske oljevirksomheten. 

Foto: Haugalandmuseet

29. februar kl. 19.00

Sørgemerke over Petter Dass, praktisk forsterkning eller...? Om tradisjonen med svarte lapper i jekteseilene.

Helt siden slutten av 1700-tallet har tradisjonen med svarte lapper i seilene på de nordnorske jektene som seilte til Bergen blitt dokumentert. Nesten like lenge har det blitt framsatt forskjellige forklaringer på hva bakgrunnen med disse lappene har vært. Var de uttrykk for sorg over Petter Dass’ bortgang, var de forsterkninger av seilduken, eller kan de ha hatt en annen funksjon?

I foredraget vil forskjellige dokumentasjoner og tolkninger av fenomenet bli presentert.

Ivar Roger Hansen er tidligere leder av Petter Dass-museet i Alstahaug og tidligere direktør ved Ringve Musikkmuseum.

Illustrasjon: J. H. Senn/Norsk Folkemuseum

21. mars kl. 19.00

Herlaugshaugen - Skandinavias eldste skipsgrav?

I sommer ble det gjort utgravninger i Herlaugshaugen på Leka, en av de største gravhaugene i Norge. Det ble store oppslag i landets aviser da man fant ut at skipsgraven ble laget ca. år 700, altså før vikingtiden! Denne kvelden får du høre om Herlaugshaugens historikk og de arkeologiske undersøkelsene som nylig ble foretatt på stedet. Haugen settes også inn i en større sammenheng, der den sammenlignes med andre monumentale hauger i Norge og Skandinavia.

Foredrag ved Geir Grønnesby fra NTNU Vitenskapsmuseet.

Foto: Hanne Bryn, NTNU Vitenskapsmuseet

25. april kl. 19.00

De gamle fosenferjene

Harald Andresen forteller historien om fosenferjene Trondheim (Skansen) – Vanvikan i epoken 1955-1980. Under åpningsfesten i Vanvikan pinseaften 1955 ble det brukt store ord som «en dør mot verden åpner seg» og «en milepæl i Fosens historie».

Med freden våren 1945 ble det tørket støv av gamle veg- og ferjeplaner. Nå skulle landet bygges. Det var stor mangel på kjørbare bilveger på Fosen, og bilferjer fantes knapt i hele landet. Det var store oppgaver å ta fatt på. Under foredraget får du høre om planleggingen av en ferjeforbindelse over Trondheimsfjorden og hvilke ulike alternativer man vurderte - og hva mente egentlig ordførerne i datidens mange kommuner om denne saken? Du får også høre om åpningshelga og om kapasitetsutvidelsene som kom med hver av de seks ferjene.

Harald Andresen er lokalhistorieentusiast og tidligere ansatt i Fosen Trafikklag, og ga i fjor ut boken "Fosenferjene Vanvikan-Skansen 1955-1980".

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1