Hopp til hovedinnhold

Seilskutetid

Sjømannslivet om bord i seilskutene var preget av hardt arbeid, lange arbeidsdager, kummerlige boforhold og ofte dårlig mat. Og hjemlengsel.

 • 1/6
 • 2/6
 • 3/6
  Foto: synlig.no
 • 4/6
  Foto: synlig.no
 • 5/6
 • 6/6

Utstillingen om seilskutetida er knyttet til to tema; på den ene siden til sjømannslivet, og på den andre siden til Trondheim som sjøfartsby. På større seilskip måtte til enhver tid de mellom 10 og 30 seilene være tilpasset vindstyrke og vindretning. Samtidig skulle man gjøre forefallende arbeid og vedlikehold - og ikke minst; pumpe ut vann som ofte strømmet inn i skipet.
Fra slutten av 1500-tallet ble Trondheim en viktig handelsby. Først handel med fisk, deretter tømmer og fra rundt 1650 også kobber. Mange nye innflyttere, impulser og varer nådde Trondheim i denne tiden. Fra omkring 1700 og omtrent 150 år fremover var handelen preget av handelspatrisiatet i Kjøpmannsgata, og bryggene langs Nidelva har hatt en sentral posisjon gjennom store deler av Trondheims tusenårige historie.

 • Sverresborg Trøndelag folkemuseum

Skoleskipet Tordenskiold

En egenprodusert film om livet på skoleskipet Tordenskjold vises daglig. Den forteller om hvordan ungdom i perioden 1900 – 1940 ble utdannet til det maritime arbeidslivet. Hør historien til en av dem som mønstret på i 1934.

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1