Hopp til hovedinnhold

Fartøyvern

"Det er viktig at flere av våre historiske fartøy er i drift, slik at flest mulig kan oppleve fartøyene i sitt rette miljø. Fartøyvernet er helt avhengig av innsatsen fra de frivillige og årets tildeling er et viktig supplement til deres arbeid", sier riksantikvar Jørn Holme.

Om fartøyvernet

På Riksantikvarens hjemmeside heter det: 

Det statlege ansvaret og engasjementet for fartøyvernet er først og fremst å ta vare på eit utval fartøy som er representative for den norske, maritime kulturarven.

Det blir særleg lagt vekt på den kronologiske, tekniske og funksjonelle breidda i utvalet. Dessutan skal fartøy frå heile kysten vere representerte.

Riksantikvaren gir økonomiske tilskot til antikvarisk istandsettjing og vedlikehald av verneverdige fartøy.  Riksantikvaren kan òg frede fartøy eller gi fartøy ein formell status som «verna skip».

Det finnes i dag over 240 fartøy på Riksantikvarens verneliste. Av disse er 14 fredet. Fartøyvernet opprettholdes av innsatsen til flere tusen frivillige, som legger ned mange arbeidstimer innen vedlikehold, istandsetting og drift.

SDS Hansteen

I dag er «Hansteen» den eneste gjenværende representant for overgangsfartøyene, som er utstyrt med både seil og damp, og er sannsynligvis verdens eldste bevarte skip i sitt slag og er Norges eneste skip som kombinerer seil og damp. I 1978 skulle skipet kondemneres, men ble berget i siste øyeblikk, og et omfattende arbeid med å restaurere skipet og få det seilingsdyktig ble startet opp. I løpet av sitt lange liv har «Hansteen» skiftet navn flere ganger og er kjent under både «Haarek» og «Ivar Elias». Skipet går under benevnelse «spesialfartøy» og er per tid vernet av Riksantikvaren.