Opplevelser med SDS Hansteen

Vi er levende opptatt av å formidle seildampskipet «Hansteen»s historie, og om du blir med på tur på fjorden eller omvisning om bord, vil du lære mer om dette spesielle skipet bygget i overgangen mellom seil og damp og dets tid som forskningsfartøy, som passasjerskip, losjiskip og nå som et flytende kulturminne.

hansteen_vinkerfarvel_foto-kjersti-lunden-nilsen-1600x1067.jpg

Fjordtur med SDS "Hansteen"

Under Kystens landsstevne i Trondheim har du muligheten til å bli med det unike seildampskipet "Hansteen ut på fjordtur.
Under turen vil det være guide om bord, det vil også bli salg av kaffe og vafler.
Billetter selges fra vår nettside frem til en time før avgang, om det da er ledige billetter igjen, så selges de ved ombordstigning.
NB: begrensede plasser.
Fredag 19.juli
Kl. 10 - 12.30
Kl.14 -16.30
Lørdag 20.juli
Kl.10 - 12.30
Kl.14 - 16.30

Avgang fra Brattørabassenget.

 • Mange spørsmål i maskinen
  1/6
  Foto: synlig.no
 • Talje og tauverk på Hansteen
  2/6
  synlig.no
 • I kongesalongen
  3/6
  Foto: synlig.no
 • Omvisning Hansteen
  4/6
  Foto: synlig.no
 • Maskinist Olav viser rundt
  5/6
  foto: synlig.no
 • Omvisning på Hansteen
  6/6
  Foto: synlig.no

Et levende, flytende kulturminne

Dampskipet Hansteen var en pioner, både nasjonalt og internasjonalt, da forskningsfartøyet ble sjøsatt i 1867. Formålet med byggingen av skipet skulle være å utarbeide sjøkart samt undersøke fiskeriforekomstene utenfor kysten. I de neste 30 årene kartla «Hansteen» norskekysten opp til grensen mot Russland og 10 mil ut fra land. Dette var et nybrottsarbeid og målingene som ble foretatt den gang er fortsatt å finne på noen av dagens sjøkart.
I dag er «Hansteen» den eneste gjenværende representant for overgangsfartøyene, som er utstyrt med både seil og damp, og er sannsynligvis verdens eldste bevarte skip i sitt slag og er Norges eneste skip som kombinerer seil og damp. I 1978 skulle skipet kondemneres, men ble berget i siste øyeblikk, og et omfattende arbeid med å restaurere skipet og få det seilingsdyktig ble startet opp. I løpet av sitt lange liv har «Hansteen» skiftet navn flere ganger og er kjent under både «Haarek» og «Ivar Elias».

Sommeren 2019 vil det igjen bli mulighet for å bli med på seilas med «Hansteen»

Omvisninger ombord varer i ca. 1 time. Turer ut kan gå over flere dager, eller vare i 2 – 6 timer avhengig av landingsplass og opplegg. Kontakt oss for mer informasjon.

Tlf. 73 52 89 75 / post@trondheimsjofart.no