Her ligger SDS Hansteen til kai i dag:

Brattørbassenget