100 år med damp

I uminnelige tider har nordmenn levd i nær kontakt med havet og ressursene der. Med overgangen fra seil til damp, opplevde man en teknologisk forbedring som langsomt forandret skipsfartens karakter fullstendig.

 • Halvmodell av DS Sverre Sigurddson
  1/3
  Foto: synlig.no
 • Modell av DS Prins Olav
  2/3
  Foto: synlig.no
 • Omvisning på museet
  3/3
  Foto: synlig.no

Dampbåtene var i begynnelsen små og ubetydelige, men etter hvert stod de frem som mer og mer reelle konkurrenter til de tradisjonelle seilskipene. Dampskip var dyrere enn seilskip i innkjøp, men man trengte færre sjømenn per fraktenhet. Man fikk også spesialiserte yrkesgrupper om bord på dampskipene, og en ny type sjømenn så dagens lys: maskinister, fyrbøtere, smørere og etter hvert telegrafister. Fra 1850 og utover fikk Trondheim en stadig større flåte med fartøy drevet av damp, både lokalbåter og båter som seilte til fjerne farvann. Til havna kom alle fartøyene, her ble det lastet og losset varer til og fra alle verdenshjørner.