Torsdagstreff

Torsdagstreff er en foredragsserie med maritim forankring som arrangeres siste torsdag i januar til og med april, og fra september til og med november.
Kl. 19.00 i museets lokaler.
Inngang kr. 40,-

Her er en oversikt over kommende Torsdagstreff:

spangen.jpg

Onsdag 26.april

En reise med Femundsbåten 

Fæmund II ble bygget ved Ørens Mekaniske Verksted i Trondheim den ble fraktet i deler opp til Femunden og har siden 1905 trafikkert området.
Amund Spangen kulturhistoriker og forfatter har skrevet boken om femundsbåtene, han forteller om bakgrunnen for å sette i gang båttrafikk på Femunden 1887 og hvilken betydning dette hadde for de som bodde i området.

NB: Dette foredraget er annonsert på en annen dato i Sjøfartsmuseets trykte program.

Norsk_Maritimt_Museum.tif

28. september

"Krigsseilerne under første verdenskrig - sjøfolk i jobbetid og ubåtkrig" 

Foredrag med Elisabeth Solvang Koren, konservator ved Norsk Maritimt museum.

26. oktober"Tang og tare for matelskere" Frøya Tare.
30. november "Storsmuglere fra Frøya" Foredrag ved Birger Sivertsen, forfatter.